XYZ project


Book

Pozůstatky školní práce, knihy, která dala vzniknout tomuto kolektivu. 

Book

The remains of the school work, the book that gave birth to this collective.

CZ

Před necelou dekádou, jako blesk z čistého nebe, zažehl se plamen ohně jménem XYZ project - knihou, na které sice společně, ale hlavně také odděleně, pracovali první replikanti tohoto projektu (tehdy) grafik Marek Šilpoch a hudebník Oliver Torr. Tato meteoritická vykopávka, vzniklá v nebývalé synchronicitě, se stala stavebním kamenem kreativní spolupráce trvající několik let. 

Kolektiv, který se přirozeně rozrůstal o další členy (Dominik Jančík, Filip Smil, Jan Slanina, Jakob Schubert a Matěj Moravec) stál za mnoha vesmírnými zážitky: vlastními parties, poslechovými večery, hudebním labelem, který vydával kazety a vinyly, podcasty, ale také stálými instalacemi a výstavními projekty.

Jejich majstrštyk spočíval v jednoduchosti inspirovanou estetikou sci-fi a fantasy filmů, břitkým ostrovtipem, až sarkastickým pojetím tématů a originalitou nápadů takřka „nereálných” megalomanských instalací.

Na výstavě bude k vidění právě ona kniha, která svým pojetím reflektuje XYZ project zmražený v karbonitu, a jeho sílu improvizovat nejen ve hvězdách, ale i na Zemi.

ENG

Less than a decade ago, like a bolt from the blue sky, a flame of fire was lit in the name of the XYZ Project - a book on which the first replicants of this project, the (then) graphic designer Marek Šilpoch and musician Oliver Torr. This meteoritic excavation, created in unprecedented synchronicity, became the building block of a creative collaboration lasting several years. 

The collective, which grew naturally with the addition of other members (Dominik Jančík, Filip Smil, Jan Slanina, Jakob Schubert and Matěj Moravec), was behind many cosmic experiences: their own parties, listening events, a cassette and vinyl label, podcasts, as well as permanent installations and exhibition projects. 

Their virtuosity was in simplicity and minimalism, inspired by various sci-fi and fantasy aesthetics.  A sharp wit with an almost sarcastic take on themes and the originality of the ideas of the almost “unreal” and megalomaniacal installations.

The exhibition will feature this very book, which in its conception reflects the XYZ project frozen in carbonite, and its power
to improvise not only in the stars but also here on Earth.

Co byla vaše oblíbená či nezapomenutelná akce?

„XYZ invites Mark Reeder v Noně a promítání filmu B-MOVIE. Už jenom ten moment kdy jsme ho random potkali v Berlíně na akci kde sme hráli. Prej: „Hele Olí dole hraje nějakej starej týpek mega pecky!“ ... „Lol, to je Mark Reeder kámo!“... zbytek večera sme s ním kecali v bekyně a domluvili, že přijede do Prahy, kterou miluje.“
What was your favorite or unforgettable event?

“XYZ invites Mark Reeder in Nona and the screening of B-MOVIE: … the moment we randomly met him in Berlin at an event we played. I was like, “Yo Olie, some old guy is playing cool shit downstairs u should go check!”... “Lol, that‘s Mark Reeder bro!”... we spent the rest of the night chatting with Mark in the backstage which led to arranging for him to come to Prague.”