Artists TBA

CZZkratku TBA, tedy To Be Announced, použivali a používají různé kolektivy v rave subkultuře také ve spojení s "Location TBA", aby vytvořili v návštěvnících napětí, zvědavost a navázali tak či podtrhli (nyní již spíše pseudo) nelegálnost svých eventů. Mnohokrát však byla tato finta využita i z jiného důvodu - samu lokaci bylo složité a obtížné domluvit, a proto do poslední chvíle nebylo mnohokrát vůbec jasné, kde a jestli vůbec se rave uskuteční. Artist TBA odkazuje k tomuto trendu, prvopočátkům nelegálních rave parties, kde šlo spíše o lákadlo samotného kolektivního prožitku, než klasický koncertový line-up, celého kultu anonymity a skryté identity této subkultuře vlastních aspektů. Zde je tak využit ke komunikaci a postupnému odhalení několika různých instalací od umělců, umělkyň a kolektivů tohoto mysteriózního světa.

ENGThe abbreviation TBA, To Be Announced, has been used and is used by various collectives in the rave subculture also in conjunction with "Location TBA" to create tension and curiosity in the visitors and to establish or underline the (now rather pseudo) illegality of their events. However, many times this ploy was used for another reason - the location itself was complicated and difficult to arrange, and therefore many times it was not clear until the last moment where and even if the rave would take place. Artist TBA refers to this trend, to the early days of illegal rave parties, where it was more about the lure of the collective experience itself than the classic concert line-up, the whole cult of anonymity and the hidden identity aspects inherent in this subculture. Here it is thus used to communicate and gradually reveal several different installations by artists, performers and collectives of this mysterious world.


GoJo

Jan 
Slanina

Petr
Pufler


blok_4

Tereza
BartůňkováPetr
Cuker


XYZ 
project

Tomáš 
Vavříček

oxoo

Jan 
PošJan 
Hladil

Eliška 
Kociánová


Jakub 
Nepraš

Last breath 
of Sparentity

Polygon 
crew


Jonáš
Verešpej

Marek 
ŠilpochStudio
Diptych